מאה מכתבים

בשנים 1943-1945 שירת יעקב גולדמן כרב צבאי בצבא הוד מלכותו הבריטי באפריקה. באותן שנים כתב לו בנו טוביה בן ה-15  100 מכתבים בהם שיתף את אביו בקורותיו, מחשבותיו ויצירותיו. כמעט בכל מכתב ישנן דרישות שלום מחנה האם ואסתר האחות הקטנה. 


טוביה הבן כותב לאביו יעקב