בן גוריון

במהלך השנים התכתבו ביניהם דוד בן גוריון והרב גולדמן. 

מצורפים כאן המכתבים שנמצאו

למעבר לתמונה הבאה, יש ללחוץ על החצים בצדי התמונה