אסתר גולדמן-ברוך מספרת

ראיון במסגרת פרוייקט תיעוד דור תש"ח - עמותת תולדות ישראל  2022

אסתר ברוך- הסבתא שלא היכרתי.docx
אסתר ברוך- ירושלים שלי בימי ילדותי.docx

אסתר וטוביה בחצר מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים, 74 שנים לקום המדינה

טו בשבט בילדותי.docx
כ״ט בנובמבר.pdf
נס חנוכה באיסמעיליה.pdf
חג חנוכה בזמן המנדט אסתר ברוך.pdf
לג בעומר.docx