אסתר גולדמן-ברוך מספרת

ראיון במסגרת פרוייקט תיעוד דור תש"ח - עמותת תולדות ישראל  2022

אסתר ברוך- הסבתא שלא היכרתי.docx
אסתר ברוך- ירושלים שלי בימי ילדותי.docx

אסתר וטוביה בחצר מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים, 74 שנים לקום המדינה