מעלילות הרב יעקב גולדמן

הרב יעקב גולדמן (ט' באלול ה'תרס"וי"ד בתמוז תשמ"ו; 30 באוגוסט 190621 ביולי 1986) היה רב בתי הסוהר ומחנות המעצר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, רב צבאי בצבא הוד מלכותו במלחמת העולם השניה ומזכירו ויד- ימינו של הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. אישיותו הייחודית והתפקידים בהם שימש הובילוהו לקחת חלק פעיל ומיוחד בהקמת המדינה ובסיפורו של העם היהודי. 

עם נישואיו לחנה בלומנטעל, נקשרו יחדיו סיפורו של יליד הגלות הציוני, ובת הארץ צאצאית מחדשי הישוב היהודי בארץ ישראל מהמאה התשע עשרה. 

תולדותיו, קורותיו וזכרונותיו מאותם אירועים נכתבו על ידו לרוב באנגלית (שפת אמו), ותורגמו ונערכו על ידי בנו טוביה ונינתו אביטל רבינוביץ-פרי וכן על ידי בתו אסתר גולדמן-ברוך. באתר מובאים גם תולדות משפחות בלומנטעל- הויזדורף וקורות טוביה גולדמן במלחמת השחרור.  

מזכירו של הרב הראשי יצחק הרצוג


רב בתי הסוהר ומחנות המעצר מטעם הועד הלאומירב צבאי בצבא הוד מלכותו- מלחמת העולם השניהאסתר גולדמן-ברוך  

תולדות המשפחה

טוביה גולדמן- מהתנ"ך עד הפלמ"ח